دفع آبهای سطحی و مهندسی رودخانه – در دست اقدام

–ادامه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی کنترل و هدایت سیلاب فاز 12 پارس2- اولویت اول-نظارت بر عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه فصلی دره کوه باغ شیخ در سیراف-مطالعات مرحله اول و دوم تعیین حد بستر و حریم رودخانه جعفری چاه مبارک-مطالعات

شبکه های آبیاری و زه کشی – در دست اقدام

-نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه تطویل کانال C15 S2 P3 از جنوب پل فناوری به سمت دریا-اولویت اول -خدمات نظارت بر طرح تکمیل شبکه آبیاری و زه کشی تنگاب فیروزآباد -تکمیل نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های

سد سازی -تغذیه مصنوعی- در دست اقدام

-نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي سد تاخيري- تغذيه‌اي تنگ خمار -مطالعات مرحله اول و دوم سدتاخیری کنترل سیلاب و رسوب و تثبیت رودخانه هنویز بالادست سامانه TS5  -بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم کنترل سیلاب(بااحداث

نفت و گاز و پتروشیمی- در دست اقدام

-خرید خدمات مشاور طراحی و انجام مهندسی ارزش و نظارت عالیه و کارگاهی احداث پروژه خط انتقال گاز 8 اینچ سیمان لارستان -خدمات نظارت کارگاهی و عالیه-خط انتقال گاز و ایستگاه تقلیل فشار و شبکه گازرسانی داخلی کارخانه سیمان لارستان

آبرسانی شهری،خط انتقال آب و خط انتقال فاضلاب – در دست اقدام

-نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح آبرساني به جهرم از سد سلمان فارسي (قير) -خدمات مهندسی مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم خط لوله انتقال دائم آب از سامانه آبرسانی سد سلمان فارسی به منطقه ویژه اقتصادی