دفع آبهای سطحی و مهندسی رودخانه – در دست اقدام

خدمات نظارت بر عملیات اجرایی کنترل و هدایت سیلاب فاز 12 پارس2- اولویت اولنظارت بر عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه فصلی دره کوه باغ شیخ در سیرافمطالعات مرحله اول و دوم تعیین حد بستر و حریم رودخانه جعفری چاه مبارکمطالعات مرحله

سد سازی -تغذیه مصنوعی- در دست اقدام

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي سد تاخيري- تغذيه‌اي تنگ خمار نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی ترمیم و بازسازی حوضچه تغذیه مصنوعی رئیسی کنگان مطالعات مرحله اول و دوم سدتاخیری کنترل سیلاب و رسوب و تثبیت رودخانه

نفت و گاز و پتروشیمی- در دست اقدام

خرید خدمات مشاور طراحی و انجام مهندسی ارزش و نظارت عالیه و کارگاهی احداث پروژه خط انتقال گاز 8 اینچ سیمان لارستان پروژه نقشه برداری، بازاریابی، تهیه نقشه های موزاییک، امکان سنجی و مطالعات مرحله اول و طراحی تفصیلی خطوط

آبرسانی شهری،خط انتقال آب و خط انتقال فاضلاب – در دست اقدام

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح آبرساني به جهرم از سد سلمان فارسي (قير) نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های خط انتقال آتش نشانی انبار مکانیزه گوگرد، بسته چهارم سامانه اول-الویت اول و دوم- نوسازی خط انتقال ایستگاه