زمینه فعالیتمنابع انسانی به تفکیک میزان تحصیلات كارنامه شركت طي سالهاي 1382 تا 1401
زمینه های فعالیت شرکت مهندسین مشاور پارس فرازبند:

1- پروژه های سدسازی،تاسیسات آب و فاضلاب،حفاظت و مهندسی
رودخانه،شبکه های آبیاری و زه کشی

2- خطوط انتقال نفت و گاز ،واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
منابع-انساني-به-تفكيك-رشته-تحصيلي1تعداد كل پروژه ها به تفكيك رتبه به شرح زير است:

سدسازي (24)

تاسيسات آب و فاضلاب (68)

حفاظت و مهندسي رودخانه (28)

شبكه هاي آبياري و زهكشي (67)

خطوط انتقال نفت و گاز (22)

واحدهای پالایشگاه نفت ، گاز و صنایع پتروشیمی (5)