زمینه فعالیتمنابع انسانی به تفکیک میزان تحصیلات كارنامه شركت طي سالهاي 1382 تا 1400
زمینه های فعالیت شرکت مهندسین مشاور پارس فرازبند:

1- پروژه های سدسازی،تاسیسات آب و فاضلاب،حفاظت و مهندسی
رودخانه،شبکه های آبیاری و زه کشی

2- خطوط انتقال و واحدهای پویش نفت و گاز و پتروشیمی

3- بندرسازی و سازه های دریایی
منابع-انساني-به-تفكيك-رشته-تحصيلي1تعداد كل پروژه ها به تفكيك رتبه به شرح زير است:

سدسازي (41)

تاسيسات آب و فاضلاب (51)

حفاظت و مهندسي رودخانه (39)

شبكه هاي آبياري و زهكشي (31)

خطوط انتقال نفت و گاز (8)

واحدهای پالایشگاه نفت ، گاز و صنایع پتروشیمی (5)

بندرسازي و سازه هاي دريايي (1)