شعب شرکت مهندسین مشاور پارس فراز بند:
شركت-پارس-فرازبند-دفتر-مركزى
شركت پارس فرازبند – دفتر مركزى
آدرس شيراز – خيابان حر – كوچه 2 – پلاک 12
تلفن 32284468 (071) – 32282701 (071)
فكس 32274426 (071)
پست الكترونيک info@parsfarazband.com


شركت پارس فرازبند - دپارتمان نفت

شركت پارس فرازبند – دپارتمان نفت
آدرس شيراز – خيابان حر – كوچه 2 – پلاک 26
تلفن 32271875 (071)
پست الكترونيک seyedi@parsfarazband.com


شركت پارس فرازبند - شعبه بوشهر
شركت پارس فرازبند – شعبه بوشهر
آدرس بوشهر – سه راه دانشگاه خليج فارس- ايستگاه دوم شغاب – نبش كوچه نفتى – پلاک 22
تلفن 34544647 (077)

شعب