مطالعات ساختگاه ایستگاه تقلیل فشار CGS منطقه آزاد ماکو و ارائه نقشه های اجرایی
پروژه نقشه برداری،بازاریابی،تهیه نقشه موزاییک ، امکان سنجی و مطالعات مرحله اول و طراحی تفصیلی خطوط لوله انتقال گاز،خط تغذیه ،شبکه توزیع و انشعاب در سطح شهرها و روستاهای استان آذربایجان غربی
نقشه برداری و تهیه نقشه های موزاییک،بازاریابی،طراحی تفصیلی شبکه تغذیه و توزیع تعدادی از روستاهای جنوب و جنوب غربی ربط و مطالعات خاکشناسی،مسیریابی و طراحی تفصیلی خط تغذیه و جایگزینی شهر ربط
نقشه برداری،بازاریابی،تهیه نقشه موزائیک،امکان سنجی و مطالعات مرحله اول و طراحی تفضیلی خطوط لوله انتقال گاز،خط تغذیه،شبکه توزیع و انشعابات در سطح روستاهای جنوب استان آذربایجان غربی
طراحي خط انتقال گاز كارخانه سيمان لارستان به همراه ايستگاه‌هاي مربوطه
مطالعه و طراحی خط انتقال گاز 8 و 20 اینچی کارخانه کربنات سدیم

خطوط انتقال نفت و گاز – تمام شده