مطالعات بازنگری و تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شهرستان جم
مطالعات بازنگری و تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شهر کنگان و بنک
مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه سنا و دره گز
مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه فصلی ضلع غربی زمین پتروشیمی زاگرس واقع در باغ شیخ سیراف
بازنگری مطالعات پهنه بندی سیل و مطالعات مرحله اول ساماندهی رودخانه های فصلی مشرف به خورموج
پروژه بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله طراحی (مرحله دوم) رودخانه نیروگاه از ورودی به دریا تا بالادست شهر و حوزه های درون شهری مشرف به آن
مطالعات پهنه بندی سیلاب سایت پارسیان
مطالعات مرحله اول جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و ساماندهي مسيلهاي شهر كنگان
مطالعات تکمیلی ساماندهی چشمه سارهای سمت رودخانه فیروزآباد
مطالعات مهندسي ارزش و بازطراحي كانال‌هاي هدايت سيلاب بسته چهارم
مطالعات تعيين حريم و بستر و مرحله اول ساماندهي رودخانه دشت پلنگ
مطالعات مرحله دوم طراحي دفع آبهاي سطحي شهر عسلويه
قرارداد نقشه برداري زميني معابر ( مسير دفع آبهاي سطحي) شهر عسلويه
مطالعات ساماندهي چشمه‌سارهاي سمت راست رودخانه تنگاب در دشت فيروزآباد مرحله اول
مطالعات مرحله دوم سيلاب برون‌شهري لودربنك (بنك 4)
مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهي شبكه جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي شهر بندر گناوه
مطالعات جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي درون‌شهري و سيلاب برون‌شهري شهر كنار تختهمطالعات جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي درون‌شهري و سيلاب برون‌شهري شهر كنار تخته
مطالعات مرحله دوم كنترل و هدايت سيلاب شهر سعادت‌شهر
نظارت عاليه و كارگاهي طرح سيل‌بند حفاظتي فرودگاه خليج‌فارس (مهار و دفع سيلاب سايت عسلويه)
مطالعات مرحله اول ديوار ساحلي بندر طاهري
مطالعات مرحله دوم دفع آبهاي سطحي بندر ديلم
مطالعات مرحله اول ديوار حفاظتي ساحلي شهر نخل تقي
مطالعات كنترل و هدايت سيلاب شهر بندر طاهري
مطالعات مرحله دوم دفع آبهاي سطحي درون شهري شهر بنك (بنك 3)
خدمات مهندسي نظارت عاليه پروژه تثبيت بستر ديواره‌هاي رودخانه فهليان در پايين‌دست پل فهليان جهت حفاظت لوله خط لوله گاز 56 اينچ سوم
مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي شهر عسلويه
مطالعات مرحله اول كنترل و هدايت سيلاب برون‌شهري بنك (بنك 2)
مطالعات توام مرحله اول و دوم طرح جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي نواحي پارك معلم جزيره خارك
مطالعات توام مرحله اول و دوم ساماندهي هدايت سيلابهاب ورودي به روستاي محمدصالحي
مطالعات توام مرحله اول و دو كنترل و هدايت آبهاي سطحي بردستان
مطالعات توام بازنگري مرحله اول و تكميلي مرحله دوم طرح كنترل و هدايت آبهاي سطحي شهر امام حسن
مطالعات كنترل مسيلهاي مشكل‌زا و تهيه طرح اجرايي در محدوده دشت ششده قره‌بلاغ
مطالعات مرحله اول طرح كنترل و هدايت آبهاي سطحي و سيلابهاي سطحي در شهر بنك در استان بوشهر (بنك 1)
مطالعات توام مرحله اول و دوم ساماندهي و بررسي انحراف سيلاب مسيل بوهبل boohbel
مطالعات مرحله اول كنترل و هدايت مطمئن سيلابهاي درون شهري بندر ديلم در استان بوشهر

حفاظت و مهندسی رودخانه – تمام شده