-مطالعات مرحله اول كنترل و هدايت مطمئن سيلابهاي درون شهري بندر ديلم در استان بوشهر

-مطالعات مرحله اول طرح كنترل مسيلهاي دشت ايج به منظور تقويت سفره‌هاي آب زيرزميني و جلوگيري از فرسايش اراضي زيردست دشت ششده و قره‌بلاغ

-مطالعات توام مرحله اول و دوم ساماندهي و بررسي انحراف سيلاب مسيل بوهبل

-مطالعات مرحله اول طرح كنترل و هدايت آبهاي سطحي و سيلابهاي سطحي در شهر بنك در استان بوشهر (بنك 1)

-مطالعات كنترل مسيلهاي مشكل‌زا و تهيه طرح اجرايي در محدوده دشت ششده قره‌بلاغ

-مطالعات توام بازنگري مرحله اول و تكميلي مرحله دوم طرح كنترل و هدايت آبهاي سطحي شهر امام حسن

-مطالعات توام مرحله اول و دوم كنترل و هدايت آبهاي سطحي بردستان

-مطالعات توام مرحله اول و دوم ساماندهي هدايت سيلابهاب ورودي به روستاي محمدصالحي

-مطالعات توام مرحله اول و دوم طرح جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي نواحي پارك معلم جزيره خارك

-مطالعات مرحله اول كنترل و هدايت سيلاب برون‌شهري بنك (بنك 2)

-مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي شهر عسلويه

-مطالعات مرحله دوم دفع آبهاي سطحي درون شهري شهر بنك (بنك 3)

-مطالعات كنترل و هدايت سيلاب شهر بندر طاهري

-مطالعات مرحله اول ديوار حفاظتي ساحلي شهر نخل تقي

-مطالعات مرحله دوم دفع آبهاي سطحي بندر ديلم

-مطالعات مرحله اول ديوار ساحلي بندر طاهري

-مطالعات جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي درون‌شهري و سيلاب برون‌شهري شهر كنار تخته

-مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهي شبكه جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي شهر بندر گناوه

-مطالعات مرحله دوم سيلاب برون‌شهري لودربنك (بنك 4)

-نقشه‌برداري زميني معابر (مسيرهاي دفع آبهاي سطحي) شهر عسلويه

-مطالعات مرحله دوم طراحي دفع آبهاي سطحي شهر عسلويه

-مطالعات تعيين حريم و بستر و مرحله اول ساماندهي رودخانه دشت پلنگ

-مطالعات پهنه‌بندي سيلاب سايت پارسيان

-قرارداد مطالعات مرحله اول دفع آبهاي سطحي جزيره خارك

-مطالعات جمع‌آوري، هدايت و دفع آبهاي سطحي شهر چغادك

-بازنگري مطالعات مرحله اول و مطالعات طراحي (مرحله دوم) رودخانه نيروگاه از ورودي به دريا تا بالادست شهر و حوزه‌هاي درون‌شهري مشرف به آن

-بازنگري مطالعات پهنه بندي سيل و مطالعات مرحله اول ساماندهي رودخانه هاي فصلي مشرف به خورموج

-مطالعات تعيين حريم و بستر رودخانه فصلي ضلع غربي زمين پتروشيمي زاگرس واقع در باغ شيخ سيراف

-مطالعات مرحله اول ساماندهی مسیل شمال دیلم از بالادست اراضی سپاه تا دریا

-مطالعات مرحله اول کنترل و هدایت سیلاب دفع آبهای سطحی محدوده دهکده گردشگری شهر کنگان

-مطالعات بازنگری مرحله اول و طراحی تفصیلی ساماندهی مسیل های برون شهری کنگان

-مطالعات بازنگری مرحله اول و طراحی تفصیلی شبکه جمع آوری و دفع سیلاب درون شهری کنگان

-بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم کانال اصلی خیابان پاسداران تا دریا

-مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه سنا و دره گز

-مطالعات مرحله دوم و طراحی دیواره حفاظتی مسیل تاج آباد خورموج به طول 1200 متر بالادست پل بلوار بسیج

-خدمات مطالعه و طراحی کنترل و هدایت سیلاب فاز 12 پارس 2

-مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی شرق جاده نیروگاه و میدان آزادی و جاده ورودی شهر

-مطالعات بازنگری و تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شهر کنگان و بنک

-مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های علی آباد، چاهه، بهارستان، پلنگی، محمدی آباد (شهرستان جم)

-مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه دشت پلنگ

-مطالعات مرحله دوم و طراحی دیواره حفاظتی مسیل میرشکاری خورموج به طول 800 متر و پل های مورد نیاز آن

-انجام خدمات فنی و مهندسی رودخانه و سواحل

-خدمات نظارت بر عملیات اجرایی کنترل و هدایت سیلاب فاز 12 پارس2- اولویت اول

-نظارت بر پروژه تکمیل هدایت سیلاب آبهای سطحی بسته چهارم

دفع آبهای سطحی و مهندسی رودخانه – اتمام یافته