مطالعات مرحله اول كنترل و هدايت مطمئن سيلابهاي درون شهري بندر ديلم در استان بوشهر

مطالعات مرحله اول طرح كنترل مسيلهاي دشت ايج به منظور تقويت سفره‌هاي آب زيرزميني و جلوگيري از فرسايش اراضي زيردست دشت ششده و قره‌بلاغ

مطالعات توام مرحله اول و دوم ساماندهي و بررسي انحراف سيلاب مسيل بوهبل

مطالعات مرحله اول طرح كنترل و هدايت آبهاي سطحي و سيلابهاي سطحي در شهر بنك در استان بوشهر (بنك 1)

مطالعات كنترل مسيلهاي مشكل‌زا و تهيه طرح اجرايي در محدوده دشت ششده قره‌بلاغ

مطالعات توام بازنگري مرحله اول و تكميلي مرحله دوم طرح كنترل و هدايت آبهاي سطحي شهر امام حسن

مطالعات توام مرحله اول و دوم كنترل و هدايت آبهاي سطحي بردستان

مطالعات توام مرحله اول و دوم ساماندهي هدايت سيلابهاب ورودي به روستاي محمدصالحي

مطالعات توام مرحله اول و دوم طرح جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي نواحي پارك معلم جزيره خارك

مطالعات مرحله اول كنترل و هدايت سيلاب برون‌شهري بنك (بنك 2)

مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي شهر عسلويه

مطالعات مرحله دوم دفع آبهاي سطحي درون شهري شهر بنك (بنك 3)

مطالعات كنترل و هدايت سيلاب شهر بندر طاهري

مطالعات مرحله اول ديوار حفاظتي ساحلي شهر نخل تقي

مطالعات مرحله دوم دفع آبهاي سطحي بندر ديلم

مطالعات مرحله اول ديوار ساحلي بندر طاهري

مطالعات جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي درون‌شهري و سيلاب برون‌شهري شهر كنار تخته

مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهي شبكه جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي شهر بندر گناوه

مطالعات مرحله دوم سيلاب برون‌شهري لودربنك (بنك 4)

نقشه‌برداري زميني معابر (مسيرهاي دفع آبهاي سطحي) شهر عسلويه

مطالعات مرحله دوم طراحي دفع آبهاي سطحي شهر عسلويه

مطالعات تعيين حريم و بستر و مرحله اول ساماندهي رودخانه دشت پلنگ

مطالعات پهنه‌بندي سيلاب سايت پارسيان

قرارداد مطالعات مرحله اول دفع آبهاي سطحي جزيره خارك

مطالعات جمع‌آوري، هدايت و دفع آبهاي سطحي شهر چغادك

بازنگري مطالعات مرحله اول و مطالعات طراحي (مرحله دوم) رودخانه نيروگاه از ورودي به دريا تا بالادست شهر و حوزه‌هاي درون‌شهري مشرف به آن

بازنگري مطالعات پهنه بندي سيل و مطالعات مرحله اول ساماندهي رودخانه هاي فصلي مشرف به خورموج

مطالعات تعيين حريم و بستر رودخانه فصلي ضلع غربي زمين پتروشيمي زاگرس واقع در باغ شيخ سيراف

مطالعات مرحله اول ساماندهی مسیل شمال دیلم از بالادست اراضی سپاه تا دریا

مطالعات مرحله اول کنترل و هدایت سیلاب دفع آبهای سطحی محدوده دهکده گردشگری شهر کنگان

مطالعات بازنگری مرحله اول و طراحی تفصیلی ساماندهی مسیل های برون شهری کنگان

مطالعات بازنگری مرحله اول و طراحی تفصیلی شبکه جمع آوری و دفع سیلاب درون شهری کنگان

بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم کانال اصلی خیابان پاسداران تا دریا

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه سنا و دره گز

مطالعات مرحله دوم و طراحی دیواره حفاظتی مسیل تاج آباد خورموج به طول 1200 متر بالادست پل بلوار بسیج

خدمات مطالعه و طراحی کنترل و هدایت سیلاب فاز 12 پارس 2

مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی شرق جاده نیروگاه و میدان آزادی و جاده ورودی شهر

مطالعات بازنگری و تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شهر کنگان و بنک

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های علی آباد، چاهه، بهارستان، پلنگی، محمدی آباد (شهرستان جم)

مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه دشت پلنگ

مطالعات مرحله دوم و طراحی دیواره حفاظتی مسیل میرشکاری خورموج به طول 800 متر و پل های مورد نیاز آن

انجام خدمات فنی و مهندسی رودخانه و سواحل

دفع آبهای سطحی و مهندسی رودخانه – تمام شده