سيستم-مديريت-كيفيت


شركت مهندسين مشاور پارس فرازبند با همكاري تمامي بخش هاي موثر بر كيفيت خود در تاريخ 1387/10/27 موفق به دريافت گواهينامه Iso 90012000 گرديد كه در تاريخ 1388/09/28 آن را به ورژن 2008 ارتقا داد.

این شرکت با بهره گیری از متخصصین مجرب برآن است تا با استمرار و تلاش خستگی ناپذیر و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات ملی و الزامات استـــاندارد ISO 90012008 ( سيستم مديريت كيفيت ) در راستای بهبود مستمر و برآورده کردن الزامات مشتریان گام بردارد . لذا در این راستا مدیریت خط مشی اصلی خود را بر اساس محورهای زیر تنظیم نموده است .

  • برآورده کردن الزامات مشتریان و جلب هر چه بیشتر رضایت آنان
  • بهبود مستمر و اثر بخشی فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت
  • افزایش سطح کیفیت خدمات
  • ارتقاء سطح دانش فنی و علمی در کلیه سطوح پرسنلی سازمان
سیستم مدیریت کیفیت