شركت مهندسين مشاور پارس فرازبند با همكاري تمامي بخش هاي موثر بر كيفيت خود در تاريخ 1387/10/27 موفق به دريافت گواهينامه ISO 9001:2000 گرديد كه در تاريخ 1388/09/28 آن را به ورژن 2008 و در تاریخ 97/06/20 به ورژن ISO 9001:2015 ارتقا داد.

این شرکت با بهره گیری از متخصصین مجرب برآن است تا با استمرار و تلاش خستگی ناپذیر و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات ملی و الزامات استـــاندارد ISO 9001:2015 ( سيستم مديريت كيفيت ) در راستای بهبود مستمر و برآورده کردن الزامات مشتریان گام بردارد . لذا در این راستا مدیریت خط مشی اصلی خود را بر اساس محورهای زیر تنظیم نموده است:

  • برآورده کردن الزامات مشتريان(کارفرمایان) و جلب هر چه بيشتر رضايت آنان
  • بهبود مستمر و اثر بخشي فرآيندهاي سيستم مديريت کيفيت توسط کارکنان و سهامداران شرکت
  • افزايش سطح کيفيت خدمات توسط مدیریت و کارکنان شرکت
  • ارتقاء سطح  دانش فني و علمي در کليه سطوح پرسنلي سازمان توسط مدیریت و کارکنان شرکت
  • بهبود بازار کار توسط سازمان های مرتبط جهت عقد قرارداد
سیستم مدیریت کیفیت