خدمات مشاوره و مدیریت طرح احداث مخازن و نظارت بر اجرای پروژه پایانه نفتی در بندر شهید رجایی
بازنگري طراحي و نظارت و مهندسي كارگاهي پروژه ساحلي واحد آب و پساب فراساحلي (اصلاح كالورت) با كارفرمايي شركت پتروشيمي مبين (واحد آب و آبگير و پساب)
انجام مطالعات و نظارت (مقدماتي، تفصيلي، مهندسي خريد) شبكه آتش‌نشاني و اطفاي حريق منطقه پارس جنوبي (كارفرما شركت ملي نفت)
ارائه خدمات مشاوره ای جهت طراحی و نظارت بر پروژه های سرمایه ای اداره مهندسی عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان
طراحی و تهیه دفترچه محاسباتی و تهیه نقشه ها و جزئیات اجرایی جهت ساخت پل انتقال مواد

واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی – تمام شده