حفاظت و مهندسی رودخانه – تمام شده

مطالعات بازنگری و تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شهرستان جممطالعات بازنگری و تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شهر کنگان و بنکمطالعات تعیین حد بستر و حریم

شبکه های آبیاری و زه کشی – تمام شده

نقشه برداری، مطالعه و طراحی کانالهای آبیاری عمومی در سطح شهرستان های آباده، اقلید، بوانات، پاسارگاد، خرم بید، ارسنجان و مرودشتمطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی شرق جاده نیروگاه و میدان آزادی و جاده ورودی شهرخدمات

خطوط انتقال نفت و گاز – تمام شده

مطالعات ساختگاه ایستگاه تقلیل فشار CGS منطقه آزاد ماکو و ارائه نقشه های اجراییپروژه نقشه برداری،بازاریابی،تهیه نقشه موزاییک ، امکان سنجی و مطالعات مرحله اول و طراحی تفصیلی خطوط لوله انتقال گاز،خط تغذیه ،شبکه توزیع و انشعاب در سطح شهرها

تاسیسات آب و فاضلاب – تمام شده

انجام مطالعات مهندسی و طراحی پروژه اصلاح و توسعه شبکه های آب آتش نشانی، آب مصرف بهداشتی، آبیاری فضای سبز و سیستم تصفیه پساب مجتمع اقامتی – رفاهی شیرینومطالعات مهندسی مفهومی، طراحی پایه و تفضیلی پروژه استفاده از فاضلاب شهری

واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی – تمام شده

خدمات مشاوره و مدیریت طرح احداث مخازن و نظارت بر اجرای پروژه پایانه نفتی در بندر شهید رجاییبازنگري طراحي و نظارت و مهندسي كارگاهي پروژه ساحلي واحد آب و پساب فراساحلي (اصلاح كالورت) با كارفرمايي شركت پتروشيمي مبين (واحد آب