چاپ

شركت مهندسين مشاور پارس فرازبند با همكاري تمامي بخش هاي موثر بر كيفيت خود در تاريخ 1387/10/27 موفق به دريافت گواهينامه Iso 9001:2000

گرديد كه در تاريخ 1388/9/28 آن را به ورژن 2008 ارتقا داد.

این شرکت با بهره گیری از متخصصین مجرب برآن است تا با استمرار و تلاش خستگی ناپذیر و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات ملی و الزامات استـــاندارد

ISO 9001:2008 ( سيستم مديريت كيفيت )  در راستای بهبود مستمر و برآورده کردن الزامات مشتریان گام بردارد . لذا در این راستا مدیریت خط مشی اصلی

خود را بر اساس محورهای زیر تنظیم نموده است .

 

 - براورده کردن الزامات مشتریان و جلب هر چه بیشتر رضایت آنان

- بهبود مستمر و اثر بخشی فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت

- افزایش سطح کیفیت خدمات

- ارتقاء سطح  دانش فنی و علمی در کلیه سطوح پرسنلی سازمان