نقشه برداری، مطالعه و طراحی کانالهای آبیاری عمومی در سطح شهرستان های آباده، اقلید، بوانات، پاسارگاد، خرم بید، ارسنجان و مرودشت
مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی شرق جاده نیروگاه و میدان آزادی و جاده ورودی شهر
خدمات مطالعه و طراحی کنترل و هدایت سیلاب فاز 12 پارس 2
مطالعه و طراحی پروژه های آبیاری نوین در سطح 1812 هکتار از اراضی شهرستان مهر و لامرد
مطالعات مهندسی زهکشی زیرزمینی فرودگاه بین المللی خلیج فارس (عسلویه)
نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات تامین فشار شبکه آبیاری زیردست ایستگاه پمپاژ نخلستان و اجرای خط انتقال آن
مطالعات مرحله ی اول انتقال آب از سد رئیس علی به شبکه های آبیاری آب پخش و کلل به صورت ثقلی
مطالعات امکان سنجی انتقال آب از سد رئیس علی به شبکه آبیاری آب پخش و طراحی خطوط اصلی توزیع آب در شبکه آب پخش
پروژه نظارت عالیه و کارگاهی در عملیات احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی در شهرستان های دشستان، بوشهر و گناوه
خدمات زهكشي ساختمانهاي بهشتي و حافظ و بررسي ژئوتكنيكي منطقه
مطالعات فني- اجتماعي و مشاركت‌هاي مردمي، توانمندسازي تشكيل تشكل‌هاي آب‌بران و آزادسازي مشاركتي مسير شبكه آبياري و زهكشي تنگاب
نظارت عاليه و كارگاهي اجراي شبكه آبياري تحت فشار 800 هكتار از اراضي دشت ميناب
خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرايي شبكه آبياري و زهكشي دشت فيروزآباد
قرارداد نظارت عاليه و كارگاهي كانالهاي آبياري تنگستان و دشتستان
انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و كارگاهي پروژه عمليات تكميلي احداث كانالهاي ايستگاه پمپاژ وحدتيه
نظارت عاليه و كارگاهي بر كانال انتقال آب اهرم
مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي دشت فيروزآباد ( اراضي آبخور سد تنگاب)
نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه بهسازي و احداث كانال دشتي اسماعيل خاني
بازنگري مطالعه ترميم و پوشش كانال دشتي اسماعيل‌خاني
نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي شبكه آبياري و زهكشي دشت فيروزآباد
نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرايي پروژه احداث كانال آبياري شيخ ماندني
نظارت بر عمليات اجرايي بند انحرافي قادرآباد
نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرايي پروژه كانال‌هاي آب‌پخش و اسدالهي و B9
انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي شبكه آبياري ايستگاه پمپاژ وحدتيه (قسمت سوم)
مطالعات مرحله اول آبياري و زهكشي دشت فدامي آبشور داراب
مطالعات بند انحرافي و كانال انتقال آب سونج و امام زاده بزم (نهر اعظم بوانات)
انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي شبكه آبياري ايستگاه پمپاژ وحدتيه (قسمت دوم)
انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي شبكه آبياري ايستگاه پمپاژ وحدتيه
مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري ايستگاه پمپاژ وحدتيه

شبکه های آبیاری و زه کشی – تمام شده