خرید خدمات مشاور طراحی و انجام مهندسی ارزش و نظارت عالیه و کارگاهی احداث پروژه خط انتقال گاز 8 اینچ سیمان لارستان

پروژه نقشه برداری، بازاریابی، تهیه نقشه های موزاییک، امکان سنجی و مطالعات مرحله اول و طراحی تفصیلی خطوط لوله انتقال گاز، شبکه های تغذیه، توزیع و انشعابات در سطح شهرها و روستاهای استان آذربایجان غربی

ارائه خدمات مشاوره فاز یک طراحی خط انتقال 20 اینچ شهرستان بندر لنگه

طراحی تکمیلی پروژه احداث ایستگاههای لانچر، رسیور و شیربین راهی 40 اینچ شهید منتظری اصفهان- طراحی پروژه احداث اتصال ایستگاه کنترل فشار تلخاب به خط پنجم و رابط خط پنجم و ششم سراسری- طراحی پروژه احداث ایستگاه لانچر کیلومتر 70 خط پنجم سرلسری گاز 56 اینچ

طراحی پایه خط لوله انتقال گاز 56 اینچ لوپ خط ششم بطول حدود 40کیلومتر(2 خط 20 کیلومتری)

طراحی ساختمان و تجهیزات CGS جهت کاهش فشار گاز ورودی تا حد فشار مورد نیاز مصرف کننده های داخلی کارخانه با ظرفیت 20 هزارمترمکعب در ساعت

نفت و گاز و پتروشیمی- در دست اقدام