-خرید خدمات مشاور طراحی و انجام مهندسی ارزش و نظارت عالیه و کارگاهی احداث پروژه خط انتقال گاز 8 اینچ سیمان لارستان

-خدمات نظارت کارگاهی و عالیه-خط انتقال گاز و ایستگاه تقلیل فشار و شبکه گازرسانی داخلی کارخانه سیمان لارستان

-نظارت بر پروژه احداث ایستگاههای لانچر، رسیور و شیر بین راهی 40 اینچ شهید منتظری اصفهان- نظارت بر پروژه احداث اتصال ایستگاه کنترل فشار تلخاب به خط پنجم و رابط خط پنجم و ششم سراسری- نظارت بر پروژه احداث ایستگاه لانچر کیلومتر 70 خط پنجم سراسری گاز 56 اینچ

-1:خرید خدمات مشاوره،نظارت کارگاهی و عالیه،پروژه های احداث لانچر/رسیور و ایستگاه شیر بین راهی خط لوله 40 اینچ نیروگاه شهید منتظری اصفهان-2:احداث انتقال خروجی ایستگاه کنترل فشار تلخاب به خط 50 و رابط خط پنجم به ششم سراسری-3: احداث لانچر 59 خط پنجم سراسری

-طراحی پایه خط لوله انتقال گاز 56 اینچ لوپ خط ششم بطول حدود 40کیلومتر(2 خط 20 کیلومتری)

-نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه EPC تاسیسات فشار گاز آرادان

-بازنگری مطالعات و طراحی خط انتقال گاز به کارخانه کربنات سدیم کاوه از 20 به 8 اینچ به خطوط لوله 16 اینچ

-خدمات مطالعات امکان سنجی و مسیریابی خطوط لوله انتقال گاز و خوراک واحدهای پتروشیمی-حدفاصل سایت 1 پارس جنوبی تا منطقه ویژه پارسیان

-خدمات مشاوره طراحی پایه،تهیه شرح کار و اسناد مناقصه،احداث تاسیسات فشار گاز اهواز

-پروژه تکمیلی نقشه برداری-بازاریابی-تهیه نقشه های موزاییک-امکان سنجی و مطالعات مرحله اول و طراحی تفضیلی خطوط انتقال،شبکه های تغذیه،توزیع و انشعاب روستا و شهرهای پراکنده استان

– نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گاز رسانی در سطح استان کهگیلویه و بویر احمد

-ادامه خدمات مشاوره نظارت کارگاهی پروژه احداث خط لوله 8اینچ سیمان لارستان

-مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه EPCبه منظور ارسال گاز خشک پالایشگاه چهارم به پالایشگاههای سایت یک

-نظارت کامل بر عملیات اجرا و نصب خط لوله انتقال گاز 16 اینچ به کارخانه کربنات سدیم کاوه

-خدمات مشاوره نظارت عالیه کارگاهی و بازرس فنی شخص ثالث پروژه احداث خط لوله انتقال گاز 56 اینچ نهم سراسری حدفاصل دزفول-کوهدشت به روش EPC

-خرید خدمات مشاوره برای نقشه برداری، تهیه مدارک فنی متر برآورد اسناد مناقصه ارائه تسهیلات به کارفرما بر پروژه تکمیلی الموت و خرم دشت به روش استعلامی

-انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، طراحی و بهینه سازی جهت رفع تنگناهای واحدهای فرایندی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

-انجام مطالعات پایه ،feed و تهیه اسناد مناقصه eoc به منظور ارسال گاز خشک پالایشگاه چهارم به پالایشگاه سایت یک مجتمع گاز پارس جنوبی

-ادامه خدمات مشاوره نظارت کارگاهی بر پروژه های 1- احداث اتصال خروجی ایستگاه کنترل فشار تلخاب به خط لوله پنجم و رابط خط پنجم و ششمم سراسری گاز2- احداث لانچر کیلومتر 59 خط پنجم سراسری گاز

-انجام مطالعات مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه (ppp/epc) آماده سازی، تکمیل ،تجهیز،راه اندازی و بهره برداری از اسکله 10 مجتمع بندری پارس جهت صادرات گاز مایع شده سرد (lpg)

-مطالعات مرحله اول و دوم کنترل سیلاب زمین های بالادست و آب های سطحی محدوده پتروشیمی های شرق سایت اختر(ویستا انرژی ارغوان،فیروزآباد،توسعه پلیمر کنگان و پترو پردیس سینا)

نفت و گاز و پتروشیمی- در دست اقدام