خدمات نظارت بر عملیات اجرایی کنترل و هدایت سیلاب فاز 12 پارس2- اولویت اول
نظارت بر عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه فصلی دره کوه باغ شیخ در سیراف
مطالعات مرحله اول و دوم تعیین حد بستر و حریم رودخانه جعفری چاه مبارک
مطالعات مرحله اول و دوم کنترل و هدایت سیلاب برون شهری و آبهای سطحی محدوده اقامتی شیرینو(کمپ های شرکت نفت و گاز پارس)
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی کانال های کنترل و هدایت سیلاب فاز 12 پارس 2(اولویت دوم)

دفع آبهای سطحی و مهندسی رودخانه – در دست اقدام